با حضور وزرای دادگستری و بهداشت انجام شد: بازدید از روند تشخیص هویت قربانیان حادثه عراق و سمنان
...
 
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:آموزش و فرهنگ سازی از مهمترین راهکارهای ارتقای حقوق کودکان است
...
مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد


مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک


حقوق شهروندی و حقوق بشر


مالکیت فکری


Powered by Tetis PORTAL