اخبار
دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد تاکید کرد:لزوم ارتقای همکاری های بین المللی برای توانمندسازی کارشناسان
دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد، بر لزوم ارتقای همکاری های بین الملی و افزایش همکاری کشور ها و تقویت اقدامات دبیرخانه بر ارایه کمک های فنی و توانمندسازی کارشناسان کشوری تاکید کرد.
 
 
 
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد:ایران و بوتان مسئول بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در تایلند شدند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: بر اساس قرعه کشی انجام شده در این اجلاس مبتنی بر ساز و کار کنوانسیون مبارزه با فساد، جمهوری اسلامی ایران به همراه کشور بوتان بعنوان کشورهای بررسی کننده اجرای فصول دوم و پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد انتخاب شدند.
 
 
 
 
 
 


Powered by Tetis PORTAL