نمودار سازمانی
 

 

 «معرفی معاونین و مدیران وزارت دادگستری» 


 حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی / وزیر دادگستری

معاونتها
        - جناب آقای امیری اصفهانی / معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

-جناب آقای  رمضانعلی یاوری/ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

- جناب آقای سید قاسم جلیلی شانی / رئیس مرکز توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی و دولت الکترونیک 

جناب آقای علیرضا اردانی / ذیحساب و مدیر کل امور مالی

- جناب آقای / مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

جناب آقای عبدالعلی میرکوهی / معاون حقوقی و امور مجلس

- جناب آقای علی اصغر امینی / مدیر کل امور قضایی، دیه و جبران خسارت بیت المال

- جناب آقای محمدعلی اسفنانی / سرپرست اداره کل امور مجلس

- جناب آقای محمود خانقلی / مدیر کل پیشگیری از تخلف و وقوع جرم

                - جناب آقای عسکر جلالیان / مدیر کل دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی   

- جناب آقای محمود عباسی / معاون حقوق بشر و امور بین الملل

جناب آقای مظفر الوندی / دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

- جناب آقای محمد علی مهرانفر / مدیر کل دفتر امور دعاوی و همکاری های بین المللی

                - جناب آقای حسین عرفانی مقدم / مدیرکل دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی

- جناب آقای احمدعلی محسن زاده/ سرپرست حقوق مالکیت فکری

                - جناب آقای رحیم پیلوار / مدیرکل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک

حوزه مشاورین وزیر
- جناب آقای رمضانعلی یاوری / مشاور عالی وزیر

حوزه وزارتی
جناب آقای علی فولادی / مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی

        - جناب آقای محسن مردعلی / دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد

- جناب آقای مهدی خنجری / رئیس مرکز حراست

جناب آقای احمد علی محسن زاده / مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی

ـ جناب آقای اصغر دوستی تبار / مدیر کل هسته مرکزی گزینش وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتیPowered by Tetis PORTAL