نمودار سازمانی
 

 

 «معرفی معاونین و مدیران وزارت دادگستری» 


 حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی / وزیر دادگستری

معاونتها
        - جناب آقای  مهدی امیری اصفهانی / معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

-جناب آقای / معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

-جناب آقای سید قاسم جلیلی شانی / رئیس مرکز توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی و دولت الکترونیک 

-جناب آقای علیرضا اردانی / ذیحساب و مدیر کل امور مالی

-جناب آقای / مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

- جناب آقای عبدالعلی میرکوئی / معاون حقوقی و امور مجلس

-جناب آقای علی اصغر امینی / مدیر کل امور قضایی، دیه و جبران خسارت بیت المال

-جناب آقای محمدعلی اسفنانی / سرپرست اداره کل امور مجلس

-جناب آقای محمود خانقلی / سرپرست اداره کل پیشگیری از تخلف و وقوع جرم

                - جناب آقای عسکر جلالیان / سرپرست دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی   

-جناب آقای محمود عباسی / معاون حقوق بشر و امور بین الملل

-جناب آقای مظفر الوندی / دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

-جناب آقای محمد علی مهرانفر / مدیر کل دفتر امور دعاوی و همکاری های بین المللی

                -جناب آقای حسین عرفانی مقدم / سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی

-جناب آقای احمدعلی محسن زاده/ سرپرست حقوق مالکیت فکری

                -جناب آقای رحیم پیلوار / مدیرکل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک

حوزه مشاورین وزیر
-جناب آقای رمضانعلی یاوری / مشاور عالی وزیر

حوزه وزارتی
-جناب آقای علی فولادی / مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی

        -جناب آقای محسن مردعلی / دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد

-جناب آقای مهدی خنجری / رئیس مرکز حراست

-جناب آقای احمد علی محسن زاده / مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی

ـ جناب آقای اصغر دوستی تبار / مدیر کل هسته مرکزی گزینش وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتیPowered by Tetis PORTAL