20 بهمن 1387 23:41:6
سخنگوى دولت :اراده ساختن كشور در مسير اسلام عدالت‌محور امام، اميد به آينده روشن را هميشه زنده نگه مي‌دارد
دكتر الهام : با پيروزي انقلاب اسلامى خودباورى به جاى خودباختگى نشست، اعتماد به نفس متجلى شد و مردم كرامت خود را بازيافتند و باورشان شد كه مى‌توانند و در واقع ترس‌ها فرو ريخت

غلامحسين الهام معتقد است بازيابى و بازآفرينى هويت ملت و در حقيقت احياى مجدد ملت، مهم‌ترين دستاورد انقلاب اسلامى است.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيرداددگستري با بيان اين‌كه دستاوردهاى انقلاب متعدد و فراوان هستند، افزود: ولى به نظر من بايد در اينجا به بيان يك محور و پايه‌ اساسى كه بتوان بقيه دستاوردها را ناشى از آن دانست، اكتفا كرد و آن نكته‌ اساسى اين است كه ملت بزرگ ايران با پيروزى انقلاب اسلامى خود را بازيافت؛ چرا كه بازيابى و بازآفرينى هويت يك ملت و در حقيقت احياى مجدد آن، مهم‌ترين دستاورد انقلاب اسلامى است. احياى هويت فكرى و دينى كه منشاء تحول فرهنگى و حركت جوشش است، احياى هويت ملى كه وحدت و يكپارچگى كشور را رقم زد و دوگانگى و ثنويت اسلام و ايران را با بازشناسى دقيق و حركت در مسير فطرت پاك مردم، پايان داد.

الهام گفت: اين وحدت فرهنگي، بازآفرينى قدرت ملي، اجتماعى و اقتدار سياسى را سبب شد. خودباورى به جاى خودباختگى نشست، اعتماد به نفس متجلى شد و مردم كرامت خود را بازيافتند و باورشان شد كه مي‌توانند و در واقع ترس‌ها فرو ريخت؛ چرا كه "استخفاف" منشاء اطاعت از ظالمان و جباران است؛ چنان‌كه قرآن كريم در مورد فرعون مي‌فرمايد او مردم شهر را خفيف و خار كرد؛ لذا اطاعت شد. "فاستخفّ قومه فاطاعوه".

وزير دادگسترى ادامه داد : امام (ره) رهبر اين انقلاب شكوهمند، تابوى رژيم سلطنت را كه بر اين استحفاف پايه‌گذارى شده بود، در هم شكست؛ اين يعنى رويش ملتى كه ريشه‌هاى عميق داشت، ولى شاخ و برگ آن را سرماى استبداد زده بود؛ ولى با پيروزى انقلاب توانمندي‌هايش به بار نشست.

الهام ادامه داد: وقتى ملت خودش را بازيافت، آزادى نيز ميوه آن شد ، استقلال كشور به دست آمد و سلطه و سلطه‌گرى به پايان رسيد. در بستر آزادى و آزادگى استعدادها شكوفا شد و عدالت در همه عرصه‌ها تحقق يافت؛ به ويژه در بستر شكوفايى استعدادها. اشرافيت فرو ريخت و مردم احساس كردند كشور واقعا متعلق به آن‌هاست، در سرنوشت آن موثرند و حاكم واقعى خود آنان هستند؛ چنان‌كه مشاركت سياسى مردم معنا پيدا كرد و آنان براى حفظ كشورشان فداكارى كردند. هم‌چنين در نتيجه بسيج مردم، دشمن در جنگ تحميلى شكست خورد و محاصره سنگين اقتصادى بي‌ثمر ماند؛ چرا كه اراده ملت تعيين‌كننده بود.

سخنگوى دولت اظهاركرد: دستاورهاى بزرگ علمي، شكوفايى و نوآوري، ساخت و ايجاد زيرساخت‌هاى اقتصاد كشور، اراده سياسى مستحكم در برابر دشمن و دشمني‌ها، همه ناشى از چنين اتفاقى است؛ يعنى بازيابى هويت اسلامى ملت.

سخنگوى دولت در مورد بحث عدالت نيز گفت: ابتدا بايد عدالت را باور كرد و بدون باور عدالت نمي‌شود براى تحقق آن قدمى برداشت.


الهام ادامه داد: عدالت را نبايد تعبير و تفسيرهاى مختلف كرد و گفت هر عدالت يك قرائتى دارد؛ برخى با همان نگاهى كه به توسعه دارند، توسعه را عين عدالت مي‌دانند؛ در صورتى كه اين‌ها يكى نيست.

وى گفت: ما تا وقتى عدالت را براساس قرائت ديني، اسلامى ، انديشه و گفتمان امام روشن نكنيم توفيقى در عمل پيدا نمي‌كنيم.

سخنگوى دولت با بيان اين‌كه البته اگر واقعا بحث عدالت تحقق پيدا كند، پيشرفت نيز در آن است، اظهار كرد : ما بايد در ارتباط با تحقق عدالت گام‌هاى بلندتر و بيشترى برداريم و هر گامى به جلو براى سازندگى كشور برمي‌داريم همان گام بايد در بستر عدالت جلو برود.

وى گفت: يعنى رشد و پيشرفت كشور در تمام عرصه‌هاى اقتصادى جزو اركان برنامه است؛ منتهى در هر گام جديدى بايد فراموش نكنيم اگر بنيان‌ بر عدالت نباشد مشروعيت بقيه كارها زير سوال مي‌رود .

دكتر الهام در پايان اظهاركرد: ‌بنابراين اراده ساختن كشور در مسير اسلام عدالت‌محور امام مي‌تواند اميد به آينده روشن را هميشه زنده نگه دارد.20/11/87

 
 
Powered by Tetis PORTAL