27 مهر 1390 12:1:22
با حضور دبير مرجع ملي حقوق كودك برگزار شد:
نخستين همايش نقش اديان و رهبران ديني در مقابله با خشونت عليه كودكان
صبح امروز نخستين همايش نقش اديان و رهبران ديني در مقابله با خشونت عليه كودكان برگزار شد.
لازم به ذكر است اين همايش هم اكنون در قم و با حضور الوندي، دبير مرجع ملي حقوق كودك در حال برگزاري است.
 
 
Powered by Tetis PORTAL