12 مهر 1386 10:18:15
روز جهاني قدس روز تجلي شكوه و عظمت امت اسلامي است .
روز جهاني قدس نماد ايجاد وحدت و ضرورت تقويت مقاومت در برابر رژيم اشغالگر قدس روز ...

... رستاخيز استكبار ستيزي ملل مسلمان جهان وسمبل وحدت اسلامي ومقاومت مستضعفين درمقابل مستكبرين ومنشوري عملي در راه مقابله با اشغال قدس شريف است ، كه از سوي امام خميني (ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي به يادگار مانده است .
نامگذاري روز قدس از سوي امام (ره) اقدامي است كه تلاش ها و جنايات اسرائيل و آمريكا براي محو فلسطين را با شكست مواجه كرده است و راهپيمايي روز قدس حركتي آگاهي بخش براي فرسايش پايه ها ي متزلزل رژيم صهيونيستي و تسريع كننده نابودي آن است . امسال مردم ايران در روز جهاني قدس  ، با فرياد مرگ بر اسرائيل ومرگ بر آمريكا جلوه ديگري از مقاومت جهاني را به نمايش مي گذارند .

وزارت دادگستري ضمن اعلام انزجار از جنايات رژيم صهيونيستي و استكبار جهاني كه دم از حقوق بشر مي زند همگام با حضور گسترده و يكپارچه تمامي مسلمانان جهان در راهپيمايي بزرگ روز جمعه آمادگي خود را براي همدردي با ملت هاي ستمديده عالم اعلام و با آرمانهاي امام راحل و قدس شريف تجديد ميثاق مي كند .

 
 
Powered by Tetis PORTAL