اخبار
1396/1/12 11:3:59
به منظور ایجاد مرکز ملی آموزش مالکیت فکری به امضا رسید؛
یادداشت تفاهم همکاری وزارت دادگستری و سازمان جهانی مالکیت فکری

یادداشت تفاهم همکاری وزارت دادگستری و سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) برای ایجاد مرکز ملی آموزش مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران در مقر این سازمان در شهر ژنو به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی