17 اسفند 1395 12:7:8
معاون وزیر دادگستری در افتتاحیه همایش محیط زیست و حقوق شهروندی:
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه همایش و جشنواره محیط زیست و حقوق شهروندی گفت: در حقیقت آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدرسه آغاز کرد و این امر یک امر اساسی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، همایش و جشنواره محیط زیست در حقوق شهروندی همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در تاریخ پانزدهم اسفند ماه در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست و با سخنرانی محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری آغاز به کار کرد.
عباسی در جلسه افتتاحیه این همایش و جشنواره که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و حضور دانش آموزان منطقه دو تهران آغاز به کار کرد، با اشاره به اینکه آموزش و ترویج حقوق شهروندی و صیانت از محیط زیست را باید از خانواده و مدرسه آغاز کرد تأکید نمود: تلاش های ارزشمند سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش در آموزش و ترویج حقوق شهروندی و صیانت از محیط زیست را ارج می نهیم و آنرا حرکتی سازنده و تأثیر گذاری می دانیم که می تواند منشا تحولات بزرگی در جامعه شود. در حقیقت آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدرسه آغاز کرد و این امر یک امر اساسی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حقوق شهروندی مجموعه هنجارهای حاکم بر روابط انسان¬ها به منزله شهروندان یک جامعه است. انسان هایی که به منظور تأمین و تضمین امنیت در روابط میان یکدیگر و در راستای پاسداشت حقوق حداقلی برای کلیه اعضای جامعه، از بخشی از حقوق و آزادی¬های فردی حداکثری که در زندگی طبیعی برای ایشان متصور بوده است، صرف¬نظر نموده¬اند تا در نتیجه آن به زندگی اجتماعی در قالب همزیستی مسالمت¬آمیز نائل گردند.
عباسی همچنین اظهار داشت: صرف پذیرش عضویت در اجتماع به مثابه توافقی ضمنی مبنی بر محدودیت و محرومیت از برخی حقوق است. هرآنچه در زندگی اجتماعی مطرح می¬شود و نفع جمعی در گرو آن است، در چارچوب یک قرارداد نانوشته اجتماعی قرار می گیرد. به این ترتیب حقوق شهروندی طیف گسترده¬ای از موضوعات از حق مشارکت سیاسی گرفته تا آلودگی محیط زیست و فساد مالی و اداری را در بر می¬گیرد.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: حق بر محیط زیست سالم، جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندان به حساب می آید، زیرا محیط زیست سالم است که می تواند سلامت جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید. در دکترین حقوق بین الملل چهار نسل از حقوق بشر از یکدیگر متمایز گردیده اندکه نسل سوم به حقوق همبستگی نیز تعبیر می شود و محیط زیست نیز در این حوزه مورد مطالعه قرار می گیرد و نشان دهنده همبستگی میان اعضای یک جامعه و حتی جامعه بین المللی و متضمن تعهدی مثبت برای افراد، گروه های اجتماعی و دولت ها در جهت تعاون و همکاری برای بهره مندی ازحق توسعه است. حق بر محیط زیست سالم، به عنوان یک حق مستقل بشری برای داشتن محیط زیست سالم به رسمیت شناخته شده است و از جمله حقوق شهروندی است که درقالب حقوق همبستگی تعریف می شود. حق بر محیط زیست سالم امری مبتنی بر حقوق نسل های آینده است. حقوق نسل ه