8 فروردين 1396 11:24:32
معاون وزیر دادگستری خبرداد:
انعقاد نیمی از معاهدات حقوقی و قضایی کشور در دولت تدبیر و امید
عباسی: نیمی از معاهدات حقوقی و قضایی کشور در دولت تدبیر و امید منعقد شد به گونه ای که 40 مورد از 80 مورد معاهده بین المللی معاضدت حقوقی و قضایی با کشورها در همین دولت، پاراف و امضا شد.