اخبار
1395/12/21 13:38:17
گزارش سفر هیات حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران به سوئیس
هیات حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، به ژنو سوئیس سفر کرد.

ملاقات با رییس کرسی حقوق کودک دانشگاه ژنو

در چهارمین روز حضور هیات جمهوری اسلامی ایران در ژنو، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوقی و پارلمانی وزیر علوم و نماینده ی این وزارتخانه در مرجع ملی، با رییس بخش حقوق کودک دانشگاه ژنو دیدار کردند. دراین ملاقات درخصوص راههای همکاری مراکز علمی ایران با دانشگاه ژنو در حوزه ی کودک، تبادل نظر شد و با توجه به ظرفیتهای دو کشور در این زمینه، راههای همکاری بررسی و مقرر شد طرفین پس از این ملاقات با هماهنگی وزارت امور خارجه، نسبت به انعقاد تفاهم نامه ی همکاری اقدام نمایند.

دیدار هیات جمهوری اسلامی ایران با قضات دادگاه اطفال ژنو

در ادامه سفر هیات حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران به سوئیس، اعضای هیات اعزامی در دادگاه اطفال ژنو حاضر شدند و درجلسه ای دو ساعته از فرایند رسیدگی قضایی مربوط به اطفال آگاه شدند. در این جلسه معاون دادگاه اطفال به تشریح قوانین جزایی ژنو و نیز فرایند رسیدگی به جرایم اطفال پرداخت و همچنین قضات ایرانی حاضر در هیات جمهوری اسلامی ایران، سوالات خود را مطرح و بخشی از روش های قضایی ایران را تشریح نمودند. بر اساس گفته ی قاضی اطفال ژنو، رسیدگی در این شهر با توجه به شخصیت اطفال بوده و از ۱۰ سال تا ۱۸ سال متناسب با سن و جنسیت متهمین، تصمیات قضایی اخذ می شود.
ایشان تاکید داشتند در تمامی مراحل قضایی وکلا و مددکاران نقش مشاوره ای قوی دارند و حداکثر مجازات محکومین در جرایم سنگین ۴ سال می باشد ولی قاضی اختیار دارد در زمان تحمل محکومیت طفل، تغییراتی در میزان محکومیت داشته باشد. اعضا هیات ایرانی هم روند دادرسی در ایران را توضیح دادند و مشخص شد مشابهت های زیادی در این زمینه وجود دارد. تشریح قوانین جدید التصویب ایران و تحولات تقنینی در این زمینه باعث شگفتی قضات اطفال ژنو شد.
در پایان جلسه اعضا هیات از سالن محاکمات اطفال دیدن نمودند.

ملاقات با رئیس بخش حقوق کودک دانشگاه ژنو

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه های سفر به سوئیس به همراه هیات همراه با رئیس بخش حقوق کودک دانشگاه ژنو دیدار و گفت و گو کرد.


دیدار با گزارشگر ویژه پروتکل الحاقی فروش، فحشا و هرزه نگاری کنوانسیون حقوق کودک در ژنو

در دیدار دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با خانم "بویر بوکیو" گزارشگر ویژه ی فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان سازمان ملل که در آخرین روز حضور هیات ایرانی در ژنو انجام شد، طرفی