19 فروردين 1396 9:33:18
در حکمی از سوی وزیر دادگستری صورت گرفت:
تشکیل کمیته تخصصی حقوق، صلح و عدالت توسعه پایدار در وزارت دادگستری
با حکم وزیر دادگستری، معاون حقوق بشر و امور بین الملل این وزارتخانه، به عنوان رئیس کمیته تخصصی حقوق، صلح و عدالت توسعه پایدار منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل این و