فهرست خدمات وزارتخانه

حمایت مالی از محکومین معسر، بزه دیدگان و خسارت دیدگان احکام قضایی

1397/11/23 12:32:36

حمایت مالی از محکومین معسر،  بزه دیدگان و خسارت دیدگان احکام قضایی

عنوان خدمت: حمایت مالی از محکومین معسر،  بزه دیدگان و خسارت دیدگان احکام قضایی

          شناسه خدمت : 12031572000

نوع خدمت:           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: بررسی و اقدام در راستای صدور رای در محکومیت بیت المال از جانب محاکم صالح قضایی سراسر کشور

مدارک مورد نیاز: بدل پرونده محاکماتی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

منوط به نوع و شرایط پرونده

ساعات ارائه خدمت:

8 صبح لغایت 16

تعداد بار مراجعه حضوری

نیاز به مراجعه حضوری نیست

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

ـ

ـ

ـ

ـ

. . .

ـ

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی : ندارد

پست الکترونیک: Info@justice.ir

تلفن گویا یا مرکز تماس:   82211626

 تلفن همراه : ندارد

 پیام کوتاه :  ندارد

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات : ندارد

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

 

.
 

Powered by Tetis PORTAL